top of page
Tensegrity Tower

kategorie:

lokalita:

rok:

autor:

výšková budova

Praha

2009

Ondřej Otýpka

Cílem bylo navrhnout výškovou budovu, která bude reagovat na nové trendy ve stavitelství, jako například ekologie, optimalizace stavebního díla, modulová prefabrikace a s ní spojená prostorová flexibilita a mobilita. Na neposledním místě byl určující psychologický dopad na lidi, žijící ve výškových budovách.
Tensegrity tower představuje možný koncept výškové polyfunkční budovy. Ta je tvořena vnitřní prostorovou skladbou buněk, klima-aktivní vrstvou zeleně a vnějším obvodovým pláštěm.
Vnitřní skladba buněk je zavěšena na vertikálním komunikačním jádře a spolu tvoří otevřený modulární systém.
Zeleň na každém patře má pozitivní klimatický i psychologický vliv na člověka.

bottom of page