top of page
hmotová vizualizace záměru

OVĚŘOVACÍ STUDIE

Zvažujete nákup pozemku pro váš vysněný domov? Jste developer a přejete si vytěžit z vašeho pozemku maximum v rámci platné legislativy? Pak není od věci se již v přípravných fázích budoucí výstavby obrátit na architekta. Poradím vám, zda je vybraný pozemek pro váš záměr vhodný nebo na jaké úskalí se bude třeba připravit.

územní plán

Pro někoho to může být šok, ale o tom, co se smí postavit na pozemku, nerozhoduje majitel, nýbrž územní plán dané obce. Ten definuje přípustné funkční využití stavby, podlažnost, procenta zastavěné plochy, maximální objem stavby a minimální plochy zeleně. Občas se v něm objeví i takové detaily jako je například požadavek na typ a sklon zastřešení.

odstupy

Další omezení jsou nejen minimální odstupy stavby od hranice pozemku, ale také vzájemné odstupy staveb mezi sebou. Míry odstupů se liší podle funkčního využití stavby a záleží i na jejím místě. Pro Prahu platí jiná legislativa než pro zbytek území. Pokud se domluvíte se sousedem, nebo to je v místě stavby obvyklé, dá se uvažovat o výjimce.

digitální podklady

Jsme v 21. století a tak nikoho nepřekvapí, že je možné získat spoustu veřejně dostupných digitálních dat o pozemku a jeho okolí. Již zmíněným územním plánem začínaje, katastrem nemovitostí, topografií terénu, 3D modelem okolní zástavby a georeportem konče. Když se dají všechna tato data dohromady, získáme komplexní informační model o vašem pozemku.

urbanistický koncept

Když máme všechna data pohromadě, je čas začít tvořit. Tvar a svažitost pozemku, orientace ke světovým stranám, okolí stavby a klientova představa. To jsou jedny z mnoha informací, ze kterých vznikne urbanistický koncept záměru. Každý projekt je jiný a vyžaduje individuální přístup. Já však hledám vždy to stejné - nejlepší řešení.

denní světlo

Zvlášť v případech záměru v zahuštěné zástavbě je třeba posuzovat osvětlení a  proslunění obytných budov. České státní normy tvrdí, že denní světlo v obytných místnostech je pro lidský organismus zdravé. Například je stanoveno, že pro kritické dny v roce je nutno splnit minimální dobu, po kterou procházejí sluneční paprsky oknem obytné místnosti.

výstup

Hlavním úkolem ověřovací studie je vyhodnocení silných a slabých stránek pozemku a s tím související možnosti jeho zástavby. U rodinného domu často postačí vhodně umístěná zahrada a správná orientace oken. V případě posuzování domu s mnoha bytovými jednotkami je zapotřebí mnoha tabulek dokazující efektivitu řešení. 

další služby:

bottom of page