top of page
RD Poteč

kategorie:

lokalita:

rok:

autor:

rodinný dům

Poteč

2022

Ondřej Otýpka

Místo určené k zástavbě se nachází ve východní části obce Poteč, okres Zlín. Parcela má svažitý průběh terénu. Návrh sestává ze dvou hmot. Hlavní hmoty rodinného domu, kterou doplňuje hmota druhá, která slouží jako zázemí. Obě hmoty jsou zastřešeny sedlovou střechou. Architektonická forma rodinného domu nechává vyznít především kontrast světlé omítky, dřevěného obkladu a antracitové barvy, ve které je střešní krytina, rámy oken, dveří, římsa a prvky oplechování. Dřevěný obklad fasády je navržen formou obkladových HPL desek. Doplňkový objekt zázemí je vystavěn na kamenném soklu, který pak přechází v lehkou dřevostavbu. Obvodové stěny tvoří dřevěná prkna, která se uplatňují současně jako fasáda objektu. Střešní krytina obou objektů je navržena jako falcovaný plech, případně z hliníkových šablon v barvě povrchu antracit.

bottom of page