top of page
RD Lužkovice

kategorie:

lokalita:

rok:

autor:

rodinný dům

Lužkovice

2019

Ondřej Otýpka

Návrh se snaží respektovat základní architektonické a urbanistické charakteristiky daného území. Půdorys domu je ve tvaru "L" je umístěn v severovýchodní části parcely, z důvodu dodržení odstupových vzdáleností od stávající zástavby a také z důvodu maximálního využití jižní části pozemku pro zahradu. Hmota domu je tvořena kompaktním dvoupodlažním kvádrem v plochou střechou, na který se v přízemí napojuje jednopodlažní hmota garáže a vstupu do objektu, zastřešena plochou střechou v provedení extenzivní zeleně. Architektonická forma navrhovaného domu nechává vyznít především kontrast světlé omítky, dřevěného obkladu a technických detailů v antracitové barvě. Rodinný dům je koncipován jako nízkoenergetický, čemuž se podřídily některé aspekty návrhu. Jedná se především o umístění maximálního možného množství oken na jižní stranu.

bottom of page