top of page
Interiér Zátiší Rokytka II

kategorie:

lokalita:

rok:

autor:

klientská změna

Praha

2020

Ondřej Otýpka

Požadavkem klienta bylo minimalistické provedení interiéru elementárním hmotovým řešením s důrazem na vyjádření přirozené struktury a textury použitých materiálů. Interiér se tak nese v kontrastu přírodního dřeva a betonu, doplněné matným bílým a černým pojednáním ostatních ploch. Nedílnou součástí návrhu bylo i řešení přímého a nepřímého osvětlení, které je z větší části řešeno jako zapuštěné. Využity k tomu byly jak bodové, tak liniové zdroje světla.

bottom of page