top of page
RD Benátky nad Jizerou

kategorie:

lokalita:

rok:

autor:

rodinný dům

Benátky nad Jizerou

2020

Ondřej Otýpka

Studie představuje novostavbu atriového rodinného domu, který svou architektonickou formou a celkovým objemem respektuje kompoziční vztahy a reaguje na měřítko a kontext okolní zástavby. Rodinný dům svým půdorysným tvarem do "L" lemuje hranici pozemku. Dvoupodlažní, podsklepená část, která kopíruje ulici, je zastřešena sedlovou střechou. Jednopodlažní část při severní hraně pozemku je zastřešena plochou střechou s vegetačním souvrstvím. Parkování pro dva osobní automobily je řešeno polootevřeným prostorem v rámci dvoupodlažní hmoty domu. Materiálově je novostavba řešena v kombinaci světlé fasády a falcované plechové krytiny. Barva výplní otvorů byla zvolena v barvě antracit, stejně jako střecha a navazující klempířské prvky.

bottom of page